Copyright © 2013 - 2020 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika
KONTAKTY  +421 944449494

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie a dokumentácia

Transferové oceňovanie a dokumentácia

Od roku 2015 je zavedená povinnosť viesť transferovú dokumentáciu aj pre všetky tuzemské daňové subjekty, ktoré vykonávajú transakcie medzi závislými osobami. Za závislú sa považuje osoba blízka alebo ekonomicky, personálne a inak prepojená. Transferová dokumentácia sa vyhotovuje ku každej transakcii zvlášť (pozor to neznamená automaticky ku každej vydanej faktúre) a jej cieľom je vysvetliť, či cena za ktorú transakcia medzi závislými osobami prebehla (napr. cena za prenájom alebo nákup) je taká istá aká by bola cena medzi nezávislými osobami. Transferovú dokumentáciu si od Vás môže kedykoľvek vypýtať daňový úrad a zo zákona máte 15 dní na to, aby ste ju doložili. Táto lehota sa nedá predĺžiť ani po dohode so správcom dane. Za nevypracovanie dokumentácie môže byť uložená pokuta 3.000,- EUR a to aj opakovane (dokumentáciu ale musíte predložiť aj po zaplatení pokuty). Príklady: 1. Spoločnosť XY s.r.o. majetkový podiel v spoločnosti ABX s.r.o. Transakcie medzi nimi (pôžičky, kúpa, predaj, nájom a pod.) musia byť doložené transferovou dokumentáciou, pretože ide o dva ekonomicky prepojené subjekty. 2. Pán Andrej H. je konateľom v dvoch obchodných spoločnostiach. Ide tu o personálne prepojenie týchto spoločností, preto transakcie medzi nimi musia mať v prípade kontroly doloženú transferovú dokumentáciu.

Aké sú výhody služieb u nás?

Pokiaľ sami neviete určiť, či sa na Vašu určitú transakciu vzťahuje povinnosť transferového oceňovania, obráťte sa na nás a my Vám ju zadarmo posúdime. Naša spoločnosť vypracováva transferovú dokumentáciu skrátenú, základnú aj úplnú (pomôžeme Vám určiť, ktorý typ potrebujete) a to v súčinnosti s naším daňovým poradcom. V rámci konzultácie Vám vieme poradiť ako sa vyvarovať podozrivých tranzakcií , na čo sa zameriava daňová kontrola a ako optimalizovať svoje daňové správanie. Súvisiace dokumenty a články: Brožúra - Transferové oceňovanie - PDF na prevzatie Článok - Rizikové faktory pri transferovom oceňovaní - PDF na prevzatie
DOMOV PORADENSKÉ SLUŽBY TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE OUTSOURCING SLUŽIEB PRECHODNÝ A TRVALÝ POBYT V EÚ LOGISTIKA E-SHOPOV