Copyright © 2013 - 2021 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika
KONTAKTY  +421 944449494

Obchodné služby

Služby pre internetové obchodné domy

Služby pre prevádzkovateľov e-shopov

Outsourcingové služby a ďalšie služby pre prevádzkovateľov webshopov

Ak prevádzkujete webshop vo svojej krajine a máte v úmysle expandovať na slovenský, český alebo maďarský trh, nemusíte prijímať zamestnancov na zabezpečenie zákazníckej podpory, vybavovanie objednávok a expedíciu tovaru konečným zákazníkom - môžete využiť naše služby v tejto oblasti priamo na území uvedených krajín. Prečítajte si, aké komplexné služby ponúkame pre prevádzkovateľov internetových obchodov a presvedčte sa, že využitie externých služieb je ekonomickejšie ako zamestnávať na jednotlivé činnosti vlastných ľudí. Administratívne služby: Spracovanie prijatých objednávok, vystavenie faktúr, dodacích listov a dobropisov, vysporiadanie vratiek tovaru - podklady k finančnému vyrovaniu, grafický návrh tlačovín (letáky, brožúry, informačné listy a pod.), veľkosériová tlač dokumentov. Manažment Vašej webstránky a aktualizácie (neposkytujeme však design webstránok, webshopov ani SEO). Spracovanie obchodných dokumentov, listov a došlej korešpondencie, preklad a mnoho iných služieb podľa dohody. Logistika skladu: prevádzka skladu, evidencia a sledovanie stavu zásob tovaru, balenie a odoslanie tovaru kupujúcemu (poštou, kuriérskou spoločnosťou, príp. vieme zabezpečiť aj miesto na osobný odber). Ak vlastníte spoločnosť zaregistrovanú na Slovensku, v Maďarsku aleboČesku podľa potreby vystavíme aj faktúry pre kupujúcich, samozrejme v zmysle platnej legislatívy danej krajiny, taktiež ich môžeme pribaliť ku zásielke spolu s reklamnými letákmi a pod. V prípade potreby Vám zabezpečíme aj kartónové a plastové obaly (aj malosériové) a to priamo od výrobcu týchto obalových materiálov. Plastové fľašky, dózy, kelímky aj s bezpečnostnými uzávermi, priamo od výrobcu. Sklady: Skladové pristory umiestnené v chránených objektoch, vykurované a vybavené zabezpečovacím a kamerovým systémom. Sklady sa v jednotlivých krajinách nachádzajú v nasledovných mestách: Štúrovo (SK), Esztergom (HU), Praha (CZ). Zákaznícka podpora: vybavovanie emailov a telefonátov, vybavenie, príp. preposielanie podnetov od zákazníkov predávajúcemu (zabezpečíme preklad), vybavovanie reklamácii podľa inštrukcií od predávajúceho. V rámci služby poskytujeme operátorov na linke zákazníckej podpory, ktorí budú komunikovať v jazyku danej krajiny (aj biligválnych). Skenovanie dokumentov: obchodných dokumentov, listov a došlej korešpondencie, preklad a preposielanie emailom. Ostatné služby pre prevádzkovateľov webshopov Okrem outsourcingových služieb ponúkame pre prevádzkovateľov webshopov aj poradenstvo v oblasti práva, daní a účtovníctva ( zaregistrovanie prevádzkárne , príprava zmlúv, transferová dokumentácia , vymáhanie pohľadávok , hospodárenie s odpadom atď.) Nevyhnutnosťou pre eshopy špecializované činnosti, t.j. vypracovanie všeobecných obchodných podmienok (v slovenčine, maďarčine, angličtine), reklamačného poriadku, formulára na odstúpenie od zmluvy, súhlasu so spracovaním osobných údajov (ktorý podľa poslednej novely nesmie byť súčasťou všeobecných obchodných podmienok!) a ochrana osobných údajov. Súčasťou služby aj informácie o najnovších legislatívnych povinnostiach. Vy nemusíte sledovať čo všetko je nutné dodržiavať ale budeme Vás o tom informovať pri každej legislatívnej zmene.
 
Poradenská činnosť Vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s prevádzkou e-shopov. Podnikateľské, ekonomické, právne a daňové poradenstvo

Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov Implementácia do IT (CRM) systému Vypracovanie dokumentov

Príprava a vypracovanie Všeobecné obchodné podmienky Všetky zákonom stanovené formuláre Manažment a likvidácia odpadov

Administratívne služby Spracovanie objednávok Vystavenie faktúr a dod. listov Správa vratiek tovaru Reklamná grafika a tlač

Služby zákazníkom V jazyku príslušnej krajiny Telefonická podpora Mail, chat, sociálne siete Spracovanie reklamácií

Logistika skladu Skladovanie Vášho tovaru Sledovanie stavu zásob Balenie tovaru Expedícia, preprava tovaru
DOMOV OBCHODNÉ SLUŽBY
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR OUTSOURCING SLUŽIEB LOGISTIKA E-SHOPOV