Copyright © 2013 - 2021 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika
KONTAKTY  +421 944449494

Ochrana osobných údajov

Služby v oblasti ochrany osobných údajov - GDPR

Služby v oblasti ochrany osobných údajov

Väčšina

podnikateľov

určite

postrehla,

že

im

od

mája

2018

vznikli

nové

povinnosti

v súvislosti

s ochranou

osobných

údajov.

Málokto

však

vie,

koľko

povinných

dokumentov

im

to

v skutočnosti

prináša.

Aby

bola

celá

dokumentácia

ochrany

osobných

údajov

v poriadku,

je

nevyhnutné

ju

urobiť

každému

podnikateľovi

presne

na

mieru.

Iné

dokumenty

potrebujú remeselníci, iné eshopy, iné veľké firmy s viacerými zamestnancami a podobne...

Pripraviť

si

správnu

dokumentáciu

bez

odborných

školení

a podrobnej

znalosti

zákona

je

dosť

ťažké,

preto

našim

klientom

poskytujeme plnú podporu aj v tejto oblasti.

Aké sú výhody služieb u nás?

1

.

Náš

balík

služieb

zahŕňa

okrem

všetkých

dokumentov

na

mieru

aj

poradenstvo

v oblasti

ochrany

osobných

údajov

a

následnú

konzultáciu

či

mailom

alebo

telefonicky

(prípadne

osobne

v našej

kancelárii

po

dohode).

V cene

služby

teda

máte

nielen

prípravu

administratívy

ale

aj

vysvetlenie

k nej,

zodpovedanie

akýchkoľvek

otázok

v tejto

oblasti

a ešte

aj

dodatočné

poradenstvo

ak

by

ste

mali

neskôr

nejaké otázky alebo problémy vo Vašej firme.

2

.

Ceny

tohto

balíka

služieb

sa

pohybujú

od

200

do

2.000,-

EUR

(v

závislosti

od

veľkosti

firmy,

počtu

zamestnancov,

typu

obchodovania...),

no

hovoríme tu

iba o jednorázovej investícii

. Ak už máte raz dobre nastavenú dokumentáciu, nemusíte viac túto oblasť riešiť.

3

.

Máme

individuálny

prístup

to

znamená,

že

dokumentáciu

vypracovávame

pre

každú

firmu

zvlášť

,

nepoužívame

žiadne

stiahnuté

vzory

z internetu ale prejdeme si s Vami všetky procesy vo Vašej spoločnosti, v ktorých sa osobné údaje používajú a podľa toho vytvoríme podklady.

4

.

Sme odborníci: okrem právneho vzdelania navyše

pravidelne absolvujeme školenia

a sledujeme za Vás novely v tejto oblasti.

5

.

Zostanete

v obraze:

ak

sa

niečo

v oblasti

ochrany

osobných

údajov

zmení

a bude

sa

to

týkať

aj

Vašej

spoločnosti,

budeme

Vás

o tom

informovať.

Týmto

Vás odbremeníme od sledovania legislatívneho vývoja a Vy sa môžete naplno venovať svojim vlastným obchodom.

Možno sa pýtate, prečo by ste si za takúto službu mali vôbec platiť, ak ste sa tým doteraz nezaoberali?

V prvom

rade

kontroly

z

Úradu

na

ochranu

osobných

údajov

oveľa

častejšie

akoby

ste

si

mysleli,

a to

ako

náhodné

kontroly

tak

aj

ohlásené.

Ak

pri

takejto

kontrole

neviete

inšpektorom

preukázať

dokumentáciu,

pokuty

príliš

vysoké

(horná

hranica

je

20.000.000,-

EUR,

v praxi

bežne

začínajú

pokuty na štyroch cifrách).

A v neposlednom

rade

sa

vyhnete

riziku

udania

väčšina

kontrol

v súčasnosti

totiž

vzniká

tým,

že

nespokojný

klient

alebo

nahnevaný

zamestnanec

udá

podnikateľa

na

Úrade

na

ochranu

osobných

údajov.

A takéto

udanie

je

Úrad

povinný

riešiť.

Ak

sa

na

to

pripravíte

preventívne,

nemusíte

sa

báť

vyhrážok od nespokojných obchodných partnerov.

Prečo by ste si mali vybrať práve nás? Dňa 15.1.2021 sme úspešne dokončili náš osemdesiaty projekt na ochranu osobných údajov.
DOMOV OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
80 PROJEKTOV DOKONČENÝCH
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR OUTSOURCING SLUŽIEB LOGISTIKA E-SHOPOV